Showing posts from January, 2012Show All

Oleh Muhammad Umar “Dar..., dar..., dar,” dentuman petasan memekakan telinga. Bersamaan dengan suara itu, besan beserta rombongan telah datang. Pagi itu tuan raja mude atau mempelai pria menyambangi tuan puteri, sebutan unt…